Điều khoản sử dụng dịch vụ của FPT

1. Điều khoản sử dụng

– Để truy cập và tiến hành các giao dịch trên https://fptbinhduong24h.net/, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này.

– Khi truy cập bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi hoặc các thiết bị kết nối internet khác) thì Người Sử Dụng cũng phải tuân theo Thỏa Thuận này.

2. Điều khoản sử dụng dịch vụ trên website

a. Khi xem xét việc đăng ký, Người Sử Dụng cam kết rằng Người Sử Dụng:

– Có đủ tuổi luật định để xác lập thỏa thuận có tính ràng buộc; hoặc

– Có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Sử Dụng.

b. Đồng thời, khi sử dụng website và các dịch vụ của website, Người Sử Dụng cũng đồng ý với những điều khoản sau:

– Số điện thoại, email đăng ký của khách hàng là có thực để xác định danh tính và thuộc sở hữu của khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật số điện thoại, email đã đăng ký này. Trường hợp bị mất hay thay đổi số điện thoại, email đã đăng ký, khách hàng có nghĩa vụ thông báo cho FPT trong thời gian sớm nhất có thể.

 

Dịch Vụ FPT Telecom

3. Giới hạn trách nhiệm

1. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai … người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. FPT cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên FPT sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

2. FPT hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Người Sử Dụng với bên thứ ba trong quá trình sử dụng dịch vụ. Khi Người Sử Dụng giao dịch với bên thứ ba, Người Sử Dụng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

3. Trách nhiệm pháp lý của FPT cho bất kỳ thiệt hại nào của Người Sử Dụng sẽ không vượt quá số tiền FPT nhận được từ Người Sử Dụng khi sử dụng dịch vụ đăng ký.

4. Miễn trách

Trong phạm vi cho phép tối đa của pháp luật, Người Sử Dụng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho FPT, các pháp nhân phụ thuộc của FPT và các giám đốc đại diện, cán bộ, nhân viên và đại lý từ và khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành vi, khởi kiện hoặc thủ tục tố tụng, cũng như bất kỳ và tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, thiệt hại và các chi phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Người Sử Dụng sử dụng website hoặc Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận.

5. Điều khoản sử dụng và nghĩa vụ của Người Sử Dụng

a. Quyền của Người Sử Dụng:

Khi tham gia website người sử dụng sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau:

1. Quyền được tự do thay đổi mật khẩu tài khoản tại website để thực hiện các giao dịch.

2. Quyền được bảo mật thông tin tài khoản.

3. Quyền được bảo đảm bí mật thông tin của Người Sử Dụng.

b. Nghĩa vụ của Người Sử Sụng

1. Tuân thủ quy định tại Thỏa Thuận này và các quy định pháp luật liên quan.

2. Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, email, số điện thoại, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro và thiệt hại phát sinh. FPT sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

3. Khi phát hiện ra lỗi của FPT, Người Sử Dụng thông báo cho FPT qua thông tin liên lạc sau:

– Email liên hệ: Hotrokhachhang@fpt.com.vn

– Điện thoại liên hệ: 1900.6600

– Ứng dụng hỗ trợ 24/7: Hi.FPT

4. Người Sử Dụng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Người Sử Dụng vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi sử dụng website.

5. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

6. Quyền và trách nhiệm của FPT

a. Quyền của FPT

1. Cung cấp thông tin của Người Sử Dụng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Truy cập vào tài khoản của khách hàng khi cần thiết.

3. FPT có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của Người Sử Dụng vào tài khoản hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu cho rằng Người Sử Dụng đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Thỏa Thuận này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của FPT, khi FPT cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của FPT.

b. Trách nhiệm của FPT

1. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng website

2. Có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng, thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm.

3. Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

4. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

 

Xem thêm:

 

Tham gia bình luận: